Bản tin hàng ngày

Juno Markets cho phép tất cả khách hàng truy cập bản tin kỹ thuật hàng ngày. Chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch triển vọng phân tích kỹ thuật đối với các công cụ giao dịch phổ biến nhất, được gửi qua email cho bạn mỗi sáng. Mỗi công cụ đi kèm với một triển vọng định hướng với các mức chốt lời và dừng lỗ rõ ràng.

Xem video

Bản tin hàng ngày

Juno Markets cho phép tất cả khách hàng truy cập bản tin kỹ thuật hàng ngày. Chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch triển vọng phân tích kỹ thuật đối với các công cụ giao dịch phổ biến nhất, được gửi qua email cho bạn mỗi sáng. Mỗi công cụ đi kèm với một triển vọng định hướng với các mức chốt lời và dừng lỗ rõ ràng.

Xem video

Các tín hiệu thời gian thực

Đối với các khách hàng đang tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch hơn, chúng tôi cung cấp các tín hiệu giao dịch theo thời gian thực qua kênh Telegram chính thức của chúng tôi. Tín hiệu được phát hành hai giờ một lần trên các công cụ giao dịch phổ biến nhất bao gồm EURUSD, Vàng và Dầu. Chúng tôi sẽ cập nhật kênh mỗi khi kiếm được lợi nhuận từ một vị thế để bạn không bị bỏ lỡ!

Kênh Telegram miễn phí của chúng tôi mở cửa chào đón tất cả mọi người trong khi kênh cao cấp được dành riêng cho các khách hàng thật. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tìm hiểu cách thức để có quyền truy cập vào kênh cao cấp của chúng tôi.

Tham gia Telegram

Các tín hiệu thời gian thực

Đối với các khách hàng đang tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch hơn, chúng tôi cung cấp các tín hiệu giao dịch theo thời gian thực qua kênh Telegram chính thức của chúng tôi. Tín hiệu được phát hành hai giờ một lần trên các công cụ giao dịch phổ biến nhất bao gồm EURUSD, Vàng và Dầu. Chúng tôi sẽ cập nhật kênh mỗi khi kiếm được lợi nhuận từ một vị thế để bạn không bị bỏ lỡ!

Kênh Telegram miễn phí của chúng tôi mở cửa chào đón tất cả mọi người trong khi kênh cao cấp được dành riêng cho các khách hàng thật. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tìm hiểu cách thức để có quyền truy cập vào kênh cao cấp của chúng tôi.

Tham gia Telegram

Cộng đồng

Chúng tôi biết rằng giao dịch có thể độc lập và mọi người có thể được một cộng đồng hỗ trợ. Tất cả các nhà giao dịch đều được chào đón tham gia trang cộng đồng Facebook trực tuyến của chúng tôi và chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm giao dịch của họ. Cùng đóng góp, hợp tác và gặp gỡ những nhà giao dịch khác có cùng chí hướng trong cộng đồng của chúng tôi.

Tham gia Facebook

Cộng đồng

Chúng tôi biết rằng giao dịch có thể độc lập và mọi người có thể được một cộng đồng hỗ trợ. Tất cả các nhà giao dịch đều được chào đón tham gia trang cộng đồng Facebook trực tuyến của chúng tôi và chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm giao dịch của họ. Cùng đóng góp, hợp tác và gặp gỡ những nhà giao dịch khác có cùng chí hướng trong cộng đồng của chúng tôi.

Tham gia Facebook