Ngoại hối

Juno Markets cung cấp một trong những môi trường giao dịch ngoại hối
cạnh tranh nhất trên thế giới. Truy cập vào thị trường lớn nhất và có độ
thanh khoản tốt nhất thế giới với độ chênh lệch chỉ từ từ 0 pip.

Ngoại hối

Juno Markets cung cấp một trong những môi trường giao dịch ngoại hối cạnh tranh nhất trên thế giới. Truy cập vào thị trường lớn nhất và có độ thanh khoản tốt nhất thế giới với độ chênh lệch chỉ từ từ 0 pip.

Các đặc điểm chính
  • Khả dụng 24/5

  • Hơn 75 cặp tiền tệ

  • Khối lượng giao dịch tối thiểu 0,01 lot
  • Đòn bẩy lên tới 500 lần

  • Bắt đầu chỉ với 100 USD

Did you know?

Foreign exchange is the largest asset class in the world with over $4 trillion USD a day in traded volume. Open 24 hours a day, 5 days a week, FX trading opportunities are always available.

Các đặc điểm chính
  • Khả dụng 24/5

  • Hơn 75 cặp tiền tệ

  • Khối lượng giao dịch tối thiểu 0,01 lot
  • Đòn bẩy lên tới 500 lần

  • Bắt đầu chỉ với 100 USD

Did you know?

Ngoại hối là loại tài sản lớn nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch hơn 4 nghìn tỷ USD mỗi ngày. Cơ hội giao dịch ngoại hối luôn có sẵn với thời gian mở cửa là 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Độ chênh lệch

Juno Markets cung cấp một độ chênh lệch đa biến, đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi luôn giao dịch với độ chênh lệch thấp nhất có thể tại bất kỳ thời điểm nào. Biểu đồ dưới đây tóm tắt các đặc điểm chính của các cặp ngoại hối chính, nhưng vui lòng luôn tham khảo nền tảng MT4 của bạn để biết thông tin được cập nhật sớm nhất.

Công cụ STP tối thiểu STP trung bình Pro tối thiểu Pro trung bình ECN tối thiểu ECN trung bình
EURUSD- 2 2.2 1.2 1.4 0 0.2
GBPUSD- 2.1 2.3 1.3 1.5 0.1 0.3
USDJPY- 2.1 2.3 1.3 1.5 0.1 0.3
AUDUSD- 2.2 2.4 1.4 1.6 0.2 0.4
USDCHF- 2.2 2.4 1.4 1.6 0.2 0.4
NZDUSD- 2.3 2.5 1.5 1.7 0.3 0.5
USDCAD- 2.3 2.5 1.5 1.7 0.3 0.5
View Whole table

Chuyển đổi giao dịch

Rollover takes place at 5pm New York (EST) every day. Any positions that are open at 5pm are considered to be held overnight, and are subject to rollover. A position opened at 5:01 pm is not subject to rollover until the next day, while a position opened at 4:59 pm is subject to rollover at 5 pm. Rollover rates are updated according to the prevailing interest rates, and can be viewed in the MT4 platform.

Đòn bẩy

Chúng tôi cung cấp đòn bẩy đối với ngoại hối lên tới 500:1 cho tài khoản STP, 400:1 cho tài khoản Pro và 200:1 cho tài khoản ECN. Để tìm hiểu thêm về các loại tài khoản của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Giờ giao dịch

Traditionally FX trading is available from Sunday 5pm EST to Friday 5pm EST. Due to volatility during market open and close, spreads can widen significantly. In order to limit the widening of spreads, Juno Markets opens 2 minutes past 5pm EST on Sunday and closes 3 minutes before 5pm EST on Friday.

Lệnh gọi ký quỹ và Lệnh Stop Out

Margin call will be issued at 100% margin level. When in margin call, clients will not be able to open new positions.

At 50% margin level, automatic liquidation (stop-out) of positions will occur to protect the remaining equity on the account. In the case where multiple positions are open, stop outs will first occur on the position with the highest drawdown.

Mở tài khoản
Thử demo miễn phí
Mở tài khoản
Thử demo miễn phí