Nhà môi giới giới thiệu

Chương trình IB độc đáo của chúng tôi trả tiền cho người giới thiệu ở
mọi quy mô, chỉ đơn giản là giới thiệu người giao dịch với Juno
Markets. Kiếm hoa hồng không giới hạn dựa trên khối lượng giao dịch
của khách hàng của bạn.

Nhà môi giới giới thiệu

Chương trình IB độc đáo của chúng tôi trả tiền cho người giới thiệu ở mọi quy mô, chỉ đơn giản là giới thiệu người giao dịch với Juno Markets. Kiếm hoa hồng không giới hạn dựa trên khối lượng giao dịch của khách hàng của bạn.

Chương trình Nhà môi giới giới thiệu (IB) của chúng tôi bao gồm:
  • Quyền truy cập vào báo cáo và dữ liệu thông qua bảng điều khiển thân thiện với người dùng để bạn có thể giám sát việc đầu tư của mình một cách hiệu quả.

  • Lịch trình hoa hồng linh hoạt và các chiếc khấu theo thời gian thực giúp tối đa hóa doanh thu và theo dõi thu nhập của bạn dễ dàng hơn.

  • Không có các hạn chế hay các điều kiện giao dịch đối với việc rút tiền IB. Nhiều phương thức thanh toán có sẵn để có thể nhận tiền ngay lập tức.

  • Banner marketing trực tuyến miễn phí và các tài liệu giáo dục trực tuyến.

Chào mừng đến với chúng tôi

Juno Markets cung cấp nhiều cấp độ cho các IB của chúng tôi để thưởng cho các đối tác có giá trị giao dịch lớn nhất của với các mức giảm giá, các cách vận hành khác nhau và hỗ trợ marketing, cũng như phần thưởng bằng tiền mặt. Có bốn cấp độ trong chương trình –Hồng ngọc (Ruby), Vàng (Gold), Kim cương (Diamond) và Bạch kim (Platinum). Mỗi cấp độ đều đi kèm với những lợi ích riêng để giúp bạn phát triển việc đầu tư của mình

Hồng ngọc Vàng Bạch kim Kim cương
Phí Rebates Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Tùy chỉnh
Tài liệu Marketing Online
Báo cáo và rebates theo thời gian thực
Quản lý tài khoản chuyên dụng
Hỗ trợ tiếp thị
Hỗ trợ hoạt động
Hỗ trợ đối tác tùy chỉnh
Tham gia cùng hàng ngàn người khác từ khắp nơi trên thế giới, đó là những người đã khám phá
ra chương trình Nhà môi giới giới thiệu (IB) đã giành được giải thưởng của Juno Markets.

Liên hệ với Giám đốc bán hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin
Liên hệ chúng tôi