Juno Auto Trader

Juno Auto Trader cho phép bạn tự động thực hiện theo các giao dịch của các nhà
giao dịch thành công khác. Với một lần bấm nút, bạn có thể chọn nhiều chiến
lược giao dịch khác nhau và dễ dàng sao chép giao dịch của họ trong
tài khoản của chính bạn.

Juno Auto Trader

Juno Auto Trader cho phép bạn tự động thực hiện theo các giao dịch của các nhà giao dịch thành công khác. Với một lần bấm nút, bạn có thể chọn nhiều chiến lược giao dịch khác nhau và dễ dàng sao chép giao dịch của họ trong tài khoản của chính bạn.

Các đặc điểm chính
 
  • Bắt đầu với ít nhất 100 USD
  • Là tài khoản lý tưởng cho những người mới bắt đầu giao dịch hoặc những người không có thời gian để tự giao dịch
  • Tạo danh mục đầu tư của riêng bạn
  • Chọn từ hàng trăm chiến lược dựa trên hồ sơ rủi ro của bạn
  • Có sẵn trên iOS hoặc Android
Xem video

Chọn một chiến lược

Browse through hundreds of strategies based on different criteria that meet your needs. Strategies go through a vetting process before they are added to the platform.

Chọn một chiến lược

Duyệt qua hàng trăm chiến lược dựa trên các tiêu chí khác nhau và đáp ứng nhu cầu của bạn. Các chiến lược đều đã được kiểm tra trước khi thêm chúng vào nền tảng.

Đánh giá hiệu suất

Nhận tổng quan từng tháng theo hiệu suất của từng chiến lược. Mỗi giao dịch do nhà cung cấp chiến lược đặt sẽ được ghi lại trong báo cáo giao dịch để mang lại sự minh bạch hoàn toàn.

Đánh giá hiệu suất

Nhận tổng quan từng tháng theo hiệu suất của từng chiến lược. Mỗi giao dịch do nhà cung cấp chiến lược đặt sẽ được ghi lại trong báo cáo giao dịch để mang lại sự minh bạch hoàn toàn.

Số liệu thống kê dễ hiểu

Phân tích từng Nhà cung cấp chiến lược dựa trên hàng chục số liệu khác nhau bao gồm các công cụ đã giao dịch, khả năng sinh lời và độ giảm so với lúc lời.

Số liệu thống kê dễ hiểu

Phân tích từng Nhà cung cấp chiến lược dựa trên hàng chục số liệu khác nhau bao gồm các công cụ đã giao dịch, khả năng sinh lời và độ giảm so với lúc lời.

Tạo danh mục đầu tư của riêng bạn

Thực hiện theo một chiến lược hoặc chọn sao chép nhiều chiến lược và xây dựng danh mục đầu tư của riêng bạn. Khi nhà cung cấp chiến lược đặt giao dịch, bạn hãy đặt giao dịch tương tự trên tài khoản của mình.

Tạo danh mục đầu tư của riêng bạn

Thực hiện theo một chiến lược hoặc chọn sao chép nhiều chiến lược và xây dựng danh mục đầu tư của riêng bạn. Khi nhà cung cấp chiến lược đặt giao dịch, bạn hãy đặt giao dịch tương tự trên tài khoản của mình.

Hoàn toàn tự kiểm soát

Tạm dừng hoặc dừng giao dịch hoặc rút tiền bất cứ lúc nào. Bạn có toàn quyền kiểm soát mà không phải đưa ra quyết định giao dịch.

Hoàn toàn tự kiểm soát

Tạm dừng hoặc dừng giao dịch hoặc rút tiền bất cứ lúc nào. Bạn có toàn quyền kiểm soát mà không phải đưa ra quyết định giao dịch.

Click Here For the Juno Auto Trader Userguide

Mở tài khoản
Thử demo miễn phí
Mở tài khoản
Thử demo miễn phí

Tải về ứng dụng MT4 cho thiết bị di động

Tải về ứng dụng MT4 cho thiết bị di động