Hướng dẫn sử dụng Juno Auto Trader

Tại Juno Markets, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho bạn một môi trường
giao dịch với nhiều công cụ tài chính với công nghệ mới nhất và dịch vụ tuyệt
vời nhất. Chỉ với một lần bấm, bạn có thể dễ dàng kết nối với các Trader
thành công từ khắp nơi trên thế giới và xây dựng danh mục giao dịch đầu tư
của riêng mình với các giao dịch trùng lặp. Thực hiện theo các bước này để
tăng trải nghiệm giao dịch của bạn với Juno Auto Trader.

Xem video

Hướng dẫn sử dụng Juno Auto Trader

Tại Juno Markets, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho bạn một môi trường giao dịch với nhiều công cụ tài chính với công nghệ mới nhất và dịch vụ tuyệt vời nhất. Chỉ với một lần bấm, bạn có thể dễ dàng kết nối với các Trader thành công từ khắp nơi trên thế giới và xây dựng danh mục giao dịch đầu tư của riêng mình với các giao dịch trùng lặp. Thực hiện theo các bước này để tăng trải nghiệm giao dịch của bạn với Juno Auto Trader.

Xem video

Chọn chiến lược giao dịch tối ưu

1. Truy cập trang ‘Chiến lược’ để xem lại các chiến lược giao dịch có sẵn.

2. Nhấp vào các chiến lược có sẵn mà bạn thích để đánh giá hiệu suất chi tiết của các chiến lược đã chọn. Sau khi xem xét hiệu suất, nhấp vào “Thêm vào danh mục đầu tư” để đăng ký và thêm các chiến lược ưa thích vào danh mục giao dịch của bạn.

3. Chọn tài khoản giao dịch bạn muốn thêm chiến lược vào. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn “Điều chỉnh cài đặt tự động” đối với những nhà giao dịch mới và chưa có kinh nghiệm để bắt đầu.

4. Nhấp vào ‘Lưu’ và bạn đã thêm thành công chiến lược giao dịch ưa thích vào danh mục đầu tư của mình!

Chọn chiến lược giao dịch tối ưu

1. Truy cập trang ‘Chiến lược’ để xem lại các chiến lược giao dịch có sẵn.

2. Nhấp vào các chiến lược có sẵn mà bạn thích để đánh giá hiệu suất chi tiết của các chiến lược đã chọn. Sau khi xem xét hiệu suất, nhấp vào “Thêm vào danh mục đầu tư” để đăng ký và thêm các chiến lược ưa thích vào danh mục giao dịch của bạn.

3. Chọn tài khoản giao dịch bạn muốn thêm chiến lược vào. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn “Điều chỉnh cài đặt tự động” đối với những nhà giao dịch mới và chưa có kinh nghiệm để bắt đầu.

4. Nhấp vào ‘Lưu’ và bạn đã thêm thành công chiến lược giao dịch ưa thích vào danh mục đầu tư của mình!

Đánh giá hiệu suất

1. Nhấp vào “Trạm Giao dịch” để theo dõi các giao dịch và các lệnh chờ trong thời gian thực.

2. Để xem lại hiệu suất của các giao dịch đã đóng trong tài khoản của bạn, hãy truy cập vào ‘Trạng thái’.
Bạn có thể quan sát các biểu đồ tăng trưởng vốn chủ sở hữu khác nhau, lịch sử hiệu suất của các chiến lược đã chọn và tính toán dữ liệu thống kê có liên quan để tạo điều kiện cho việc ra quyết định tốt hơn cho danh mục đầu tư của bạn.

Đánh giá hiệu suất

1. Nhấp vào “Trạm Giao dịch” để theo dõi các giao dịch và các lệnh chờ trong thời gian thực.

2. Để xem lại hiệu suất của các giao dịch đã đóng trong tài khoản của bạn, hãy truy cập vào ‘Trạng thái’.
Bạn có thể quan sát các biểu đồ tăng trưởng vốn chủ sở hữu khác nhau, lịch sử hiệu suất của các chiến lược đã chọn và tính toán dữ liệu thống kê có liên quan để tạo điều kiện cho việc ra quyết định tốt hơn cho danh mục đầu tư của bạn.

Tùy chỉnh cài đặt cá nhân

Tùy chọn cơ bản

Chuyển đến tab ‘Danh mục đầu tư’ để xem xét các lệnh cơ bản cho các chiến lược giao dịch trong danh mục đầu tư của bạn. Có bốn lệnh cơ bản: ‘Tạm dừng, ’Dừng’,‘Sửa đổi’ và ‘Xóa’.

  • ‘Tạm dừng’ – lệnh này là tạm dừng các hoạt động giao dịch mới, nhưng vẫn quản lý các giao dịch đã mở trước đó.

  • ‘Dừng’ – lệnh này là dừng hoàn toàn mọi giao dịch và hoạt động giao dịch cho chiến lược cụ thể.

  • ‘Sửa đổi’ – lệnh này là để điều chỉnh cài đặt tùy chỉnh danh mục đầu tư của bạn. Tham khảo phần bên dưới để biết thông tin chi tiết.

  • ‘Xóa’ – lệnh này là để loại bỏ chiến lược không mong muốn khỏi danh mục đầu tư của bạn.

Tùy chỉnh danh mục đầu tư

Có ba tùy chọn cơ bản để tùy chỉnh danh mục đầu tư: điều chỉnh cài đặt tự động, tỷ lệ phần trăm của tổng số dư và khối lượng cố định. Để hỗ trợ người dùng tùy chỉnh tối ưu, mỗi bộ có thông tin chi tiết và các tùy chọn bổ sung liên quan đến giao dịch và khối lượng giao dịch.

1. Điều chỉnh cài đặt tự động

2. Tỷ lệ phần trăm của tổng số dư

3. Khối lượng cố định

Tùy chỉnh cài đặt cá nhân

Tùy chọn cơ bản

Chuyển đến tab ‘Danh mục đầu tư’ để xem xét các lệnh cơ bản cho các chiến lược giao dịch trong danh mục đầu tư của bạn. Có bốn lệnh cơ bản: ‘Tạm dừng, ’Dừng’,‘Sửa đổi’ và ‘Xóa’.

  • ‘Tạm dừng’ – lệnh này là tạm dừng các hoạt động giao dịch mới, nhưng vẫn quản lý các giao dịch đã mở trước đó.

  • ‘Dừng’ – lệnh này là dừng hoàn toàn mọi giao dịch và hoạt động giao dịch cho chiến lược cụ thể.

  • ‘Sửa đổi’ – lệnh này là để điều chỉnh cài đặt tùy chỉnh danh mục đầu tư của bạn. Tham khảo phần bên dưới để biết thông tin chi tiết.

  • ‘Xóa’ – lệnh này là để loại bỏ chiến lược không mong muốn khỏi danh mục đầu tư của bạn.

Tùy chỉnh danh mục đầu tư

Có ba tùy chọn cơ bản để tùy chỉnh danh mục đầu tư: điều chỉnh cài đặt tự động, tỷ lệ phần trăm của tổng số dư và khối lượng cố định. Để hỗ trợ người dùng tùy chỉnh tối ưu, mỗi bộ có thông tin chi tiết và các tùy chọn bổ sung liên quan đến giao dịch và khối lượng giao dịch.

1. Điều chỉnh cài đặt tự động

2. Tỷ lệ phần trăm của tổng số dư

3. Khối lượng cố định

Kết nối đến tài khoản thật Live

1. Chuyển đến tab ‘Kết nối tài khoản thật’ để kết nối tài khoản Juno Auto Trader với tài khoản thật Live của bạn.

2. Nhấp vào ‘Tôi muốn mở một tài khoản mới’ nếu bạn chưa đăng ký tài khoản thật với Juno Markets. Hoặc tiếp tục với ‘Tôi đã có tài khoản’ nếu bạn đã có một tài khoản thật đã được nạp tiền. Điền vào mẫu dưới đây để hoàn thành quá trình kết nối với tài khoản thật của bạn. Nhấp vào ‘Gửi’ sau khi bạn đã điền đủ các thông tin cần thiết.

Bạn đã kết nối thành công tài khoản Juno Auto Trader của bạn với tài khoản thật trên Juno Markets! Email xác minh và thông báo sẽ được gửi cho bạn trong vòng 48 giờ.

Nhấn vào đây để quay lại Tổng quan về Juno Auto Trader.

Kết nối đến tài khoản thật Live

1. Chuyển đến tab ‘Kết nối tài khoản thật’ để kết nối tài khoản Juno Auto Trader với tài khoản thật Live của bạn.

2. Nhấp vào ‘Tôi muốn mở một tài khoản mới’ nếu bạn chưa đăng ký tài khoản thật với Juno Markets. Hoặc tiếp tục với ‘Tôi đã có tài khoản’ nếu bạn đã có một tài khoản thật đã được nạp tiền. Điền vào mẫu dưới đây để hoàn thành quá trình kết nối với tài khoản thật của bạn. Nhấp vào ‘Gửi’ sau khi bạn đã điền đủ các thông tin cần thiết.

You have successfully connected your Juno Auto Trader account to your Juno Markets live account! Verification and email notification will be sent to you within 48 hours.

Click here to go back to Juno Auto Trader Overview.