Giải thưởng Moneta

Giới thiệu chương trình một cách đơn giản nhất về chương trình
Khách hàng thân thiết

Giải thưởng Moneta là chương trình khách hàng thân thiết của Juno Markets
được thiết kế để thưởng tri ân dành cho các khách hàng có giá trị nhất của
chúng tôi với các lợi ích và dịch vụ nâng cao trải nghiệm giao dịch cho họ.

Giải thưởng Moneta

Giới thiệu chương trình một cách đơn giản nhất về chương trình
Khách hàng thân thiết

Giải thưởng Moneta là chương trình khách hàng thân thiết của Juno Markets được thiết kế để thưởng tri ân dành cho các khách hàng có giá trị nhất của chúng tôi với các lợi ích và dịch vụ nâng cao trải nghiệm giao dịch cho họ.

Tiền thưởng lên tới 300USD/tháng

Đơn giản chỉ cần giao dịch và kiếm tiền hàng tháng. Số tiền bạn kiếm được dựa trên điều
kiện cấp bậc mà bạn đạt trong tháng đấy. Có năm bậc trong Giải thưởng Moneta. Xem biểu
đồ dưới đây để xem bạn có thể kiếm được bao nhiêu.
Không cần đăng ký. Chỉ cần mở một tài khoản và bắt đầu giao dịch. Nó đơn giản mà!

Phần thưởng dựa trên các cấp bậc dưới đây

Tiền thưởng lên tới 300USD/tháng

Đơn giản chỉ cần giao dịch và kiếm tiền hàng tháng. Số tiền bạn kiếm được dựa trên điều kiện cấp bậc mà bạn đạt trong tháng đấy. Có năm bậc trong Giải thưởng Moneta. Xem biểu đồ dưới đây để xem bạn có thể kiếm được bao nhiêu.
Không cần đăng ký. Chỉ cần mở một tài khoản và bắt đầu giao dịch. Nó đơn giản mà!

Phần thưởng dựa trên các cấp bậc dưới đây

Mở tài khoản

Điều khoản áp dụng

1. Cashback bonus sẽ dựa vào khối lượng giao dịch của từng tài khoản MT4. Lots giao dịch ở các tài khoản khác nhau sẽ không được cộng dồn lại.
2. Cashback bonus thưởng sẽ được chuẩn lại vào mỗi tháng tiếp theo, bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng.
3. Lot giao dịch được tính là: Forex & Kim Loại- 1 MT4 lot = 1 lot; CFDs (ngoại trừ dầu) 10 MT4 lots = 1 lot; CFD Dầu- 100 MT4 lots = 1 lot.
4. Cashback bonus chỉ áp dụng cho khách hàng giao dịch binh thường không theo MAM.
5. Khách hàng ECN ở hạng Ruby, Vàng, Bạch Kim không áp dụng chương trình này.
6. Các khách hàng đối tác Bạch Kim sẽ không áp dụng chương trình này.
7. Khách hàng tham gia chương trìn Moneta Rewards không cùng kết nối với các chương trình bonus khác.
8. Khách hàng phải duy trì số dư ít nhất $ 5 vào cuối tháng.
9. Mỗi tháng phải mở ít nhất 1 lệnh giao dịch
10. Tài khoản giao dịch được hoàn trả tiền phí giao dịch dưới người cùng tên sẽ không tham gia chương trình này.
11. Juno Markets sẽ xem xét các điều kiện trả thưởng khi cần thiết và báo cáo lại khách hàng.
12. Chương trình này sẽ không được áp dụng và kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác.