Cập nhật các chương trình khuyến mãi mới TẠI ĐÂY
Ngôn Ngữ

Cổ phiếu Hợp đồng chênh lệch (CFDs)

Juno Markets đã hợp tác với Nasdaq để giới thiệu cổ phiếu Mỹ thông qua CFD. Giao dịch với các công ty lớn nhất thế giới như Google, Apple và Amazon.
Đánh giá 72 • Xuất sắc
juno markets
$0
Hoa hồng giao dịch
Các công ty nổi tiếng nhất trên thế giới
Giao dịch trực tiếp với báo giá thời gian thực từ Nasdaq
Không hạn chế bán khống
Bạn có biết?
Sự khác biệt giữa giao dịch mua CFD và mua chứng khoán là việc sử dụng đòn bẩy. Hợp đồng chênh lệch (CFD) được giao dịch dựa vào ký quỹ, có nghĩa là không cần ràng buộc giá trị thị trường đầy đủ của việc mua vị trí cổ phiếu tương đương.
Juno Markets cung cấp các giao dịch với nhiều công ty lớn có vốn hóa thị trường mà không tính phí hoa hồng. Xin lưu ý rằng CFD cổ phiếu chỉ có sẵn trên tài khoản ECN. Các hợp đồng sau hiện đang được cung cấp:
Tên ký hiệu
Tên công ty
AAPL
Apple Inc
ADBE
Adobe Inc
AMZN
Amazon.com
BABA
Alibaba Group
BAC
Bank of America Corporation
CRM
Salesforce Com Inc
CFD Cổ phiếu Hoa Kỳ tuân theo giờ giao dịch tương tự như thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Giao dịch có sẵn từ 9:35 sáng EST đến 4:55 chiều EST.
Quy mô giao dịch tối thiểu là 1 hợp đồng, tương đương với một cổ phiếu của cổ phiếu cơ sở. Cổ phiếu lẻ không được giao dịch. 1 hợp đồng tương đương với 1 lot trên nền tảng MT4.
Đòn bẩy cho tất cả các CFD Cổ phiếu là yêu cầu ký quỹ 20: 1 hoặc 5%. Ví dụ: Mua 10 hợp đồng APPL @ $ 110 / hợp đồng = tổng giá trị $ 1,100 Yêu cầu ký quỹ = $ 1,100 * 0,05 = $ 55 Lệnh gọi ký quỹ xảy ra khi Ký quỹ miễn phí của khách hàng bằng không. Giao dịch bị ngưng khi vốn chủ sở hữu của khách hàng đạt đến 50% yêu cầu ký quỹ của tài khoản. Trong trường hợp đó, vị thế mở với mức lỗ thả nổi lớn nhất sẽ được đóng trước.
Vì CFD cổ phiếu được giao dịch ký quỹ (tức là tiền vay từ Juno Markets), phí tài trợ sẽ được áp dụng. Các vị thế được giữ mở sau khi thị trường đóng cửa (5 giờ chiều theo giờ EST) sẽ phải chịu phí tài trợ dựa trên nhu cầu thị trường của đồng tiền cơ bản. Các khoản phí tài chính có thể được tìm thấy bằng cách kiểm tra thông số kỹ thuật của từng đồng xu trong cửa sổ Market Watch. Phí tài chính được tính dựa trên lãi suất hàng năm. Để tính lãi suất hàng ngày, hãy lấy lãi suất và chia cho 360. Ví dụ: nếu phí tài chính cho BTCUSD là 10% và BTCUSD đang giao dịch ở mức 50.000 đô la, thì chi phí hàng năm để nắm giữ 1 vị trí BTCUSD là 500 đô la Mỹ (50.000 * 10 %). Do đó, phí hàng ngày là $ 1,37 (500/360) cho mỗi hợp đồng BTCUSD. Juno Markets tính phí tài chính hoặc phí qua đêm trong 3 ngày đối với tất cả các vị trí được giữ vào thứ Sáu tuần trước khi thị trường đóng cửa.
Các hoạt động của tổ chức tạo ảnh hưởng đến giá trị cơ bản của một cổ phiếu. Chúng bao gồm chi trả cổ tức, chia tách cổ phiếu và mua lại cổ phiếu. Bằng cách nắm giữ hợp đồng CFD cổ phiếu, vị thế của bạn cũng phản ánh hành động của công ty đối với cổ phiếu cơ sở. Những hoạt động này của công ty sẽ diễn ra trong thời gian thị trường đóng cửa. Cổ tức- Các khoản chi trả cổ tức được ghi có vào tín dụng ký quỹ tài khoản của khách hàng khi vị thếđó vẫn đang được mở vào ngày có hiệu lực. Ngoài ra, ghi nợ vào tài khoản nếu vị thế bán vẫn đang được mở trên cổ phiếu. Tách cổ phiếu – Tách cổ phiếu xảy ra khi công ty quyết định tăng số lượng cổ phiếu trong công ty bằng cách tách cổ phiếu hiện có theo một tỷ lệ xác định trước. Trong trường hợp một công ty chia nhỏ cổ phiếu của mình, hợp đồng mở sẽ phản ánh số lượng hợp đồng mới được mở cùng với giá mới. Xin lưu ý rằng trong trường hợp chia tách cổ phiếu, một vị thế mới sẽ được mở trên tài khoản của khách hàng hiển thị tên biểu tượng mới cùng với số lượng cổ phiếu mới và giá mở. Mua lại cổ phiếu- Mua lại về cơ bản ngược lại với chia tách trong khi số lượng cổ phiếu của một cổ phiếu cơ sở bị giảm đi. Trong trường hợp mua lại, hợp đồng mở sẽ phản ánh số lượng hợp đồng mới cùng với giá mở mới. Xin lưu ý rằng trong trường hợp mua lại cổ phiếu, một vị thế mới sẽ được mở trên tài khoản của khách hàng hiển thị tên biểu tượng mới cùng với số lượng cổ phiếu mới và giá mở.
  1. CFD cho phép bạn giao dịch ký quỹ (bạn không cần trả trước 100% và trong hầu hết các trường hợp cho phép giao dịch các vị thế lớn hơn nhiều chỉ với vốn nhỏ). CFD tái tạo tất cả các lợi ích tài chính của việc sở hữu tài sản cơ bản hoặc đồng tiền.
  2. Nhờ có đòn bẩy, bạn cần phải có số vốn ban đầu nhỏ hơn để bắt đầu giao dịch
  3. CFD so với sở hữu tiền điện tử. CFD cung cấp khả năng bán khống hoặc bán một đồng tiền mà không cần phải sở hữu đồng tiền đó.
  4. CFD cũng cho phép các nhà giao dịch tận dụng các chiến lược như bảo hiểm rủi ro cho danh mục cổ phiếu hiện có của họ.
  5. Tài khoản được tính bằng USD. Không cần phải trao đổi tiền và giữ ví kỹ thuật số.

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.