Chỉ số chứng khoán

Juno Markets cho phép các nhà giao dịch quyền truy cập vào các sàn
giao dịch chứng khoán thế giới thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFDs).
Đầu tư vào các chỉ số phổ biến nhất như Dow Jones,
S&P 500, Nikkei và UK FTSE.

Chỉ số chứng khoán

Juno Markets cho phép các nhà giao dịch quyền truy cập vào các sàn giao dịch chứng khoán thế giới thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFDs). Đầu tư vào các chỉ số phổ biến nhất như Dow Jones, S&P 500, Nikkei và UK FTSE.

Các đặc điểm chính
  • 11 chỉ số chứng khoán lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới

  • Tính thanh khoản cao

  • 0 hoa hồng

  • Thời gian giao dịch mở rộng ngoài giờ trao đổi truyền thống

Bạn có biết?

Chỉ số chứng khoán là thước đo hiệu suất của một rổ cổ phiếu trong chỉ số đó. Một thay đổi trong bất kỳ cổ phiếu cơ bản sẽ phản ánh trong giá của chỉ số. Chỉ số cho phép các nhà giao dịch có cái nhìn bao quát hơn về hiệu suất của ngành thay vì phải chọn các cổ phiếu riêng lẻ.

Các đặc điểm chính
  • 11 chỉ số chứng khoán lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới

  • Tính thanh khoản cao

  • 0 hoa hồng

  • Thời gian giao dịch mở rộng ngoài giờ trao đổi truyền thống

Bạn có biết?

Chỉ số chứng khoán là thước đo hiệu suất của một rổ cổ phiếu trong chỉ số đó. Một thay đổi trong bất kỳ cổ phiếu cơ bản sẽ phản ánh trong giá của chỉ số. Chỉ số cho phép các nhà giao dịch có cái nhìn bao quát hơn về hiệu suất của ngành thay vì phải chọn các cổ phiếu riêng lẻ.

Độ chênh lệch và các thông số kỹ thuật giao dịch

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực tối đa để cập nhật bảng dưới đây, nhưng có thể xảy ra những thay đổi không được phản ánh trên trang web này. Vui lòng luôn tham khảo các thông số kỹ thuật hợp đồng trên Nền tảng giao dịch MT4 để có được thông tin chính xác nhất. Thời gian tính theo múi giờ GMT.

Công cụ Tên Độ chênh lệch Khối lượng giao dịch tối thiểu Giờ giao dịch
AUS200- ASX 200 3.2 1 lot 2:50 – 9:30 ; 10:10 – 24:00
ES35- IBEX 35 6.4 1 lot 10:00 – 21:00
EUR50- Euro Stoxx 50 5.2 1 lot 9:00 – 23:00
FR40- CAC 40 3.2 1 lot 9:00 – 23:00
GER30- DAX 30 3.2 1 lot 1:05 – 25:15 ; 23:30 – 24:00 ; Thứ Sáu 1:00 – 23:00
HK50- Hang Seng 50 16 1 lot 4:15 – 7:00 ; 8:00 – 11:30 ; 12:15 – 20:00
JP225- Nikkei 225 14 1 lot 1:00 – 24:00
NAS100- Nasdaq 100 3 1 lot 1:00 – 23:15 ; 23:30 – 24:00
SPX500- S&P 500 2.4 1 lot 1:00 – 23:15 ; 23:30 – 24:00
UK100- FTSE 100 4 1 lot 1:05 – 23:15 ; 23:30 – 24:00 ; Thứ Sáu 1:00 – 23:00
US30- Dow Jones 30 4 1 lot 1:00 – 23:15 ; 23:30 – 24:00

Đòn bẩy

Đòn bẩy tiêu chuẩn cho tất cả các công cụ CFD là 100:1 cho tất cả các tài khoản.

Lệnh gọi ký quỹ và Lệnh Stop Out

Lệnh gọi ký quỹ sẽ được áp dụng ở mức ký quỹ 100%. Khi có lệnh gọi ký quỹ, khách hàng sẽ không thể mở các vị thế mới.

Ở mức ký quỹ 50%, sẽ đóng tự động (Stop Out) các vị thế để bảo vệ phần vốn còn lại trên tài khoản. Trong trường hợp đang mở nhiều vị thế, các lệnh Stop Out sẽ xảy ra đầu tiên ở vị thế có mức rút tiền cao nhất.

Mở tài khoản
Thử demo miễn phí
Mở tài khoản
Thử demo miễn phí