fbpx

Ngày nghỉ lễ và các điều khoản

GIAO DỊCH NGÀY LỄ

Read more about Trading Holiday here

Holiday Trading Hours

US Thanksgiving Day

Holiday Trading Hours are based on Eastern Standard Time

 

Instrument Ngày 22 tháng 11 Ngày 23 tháng 11
US30 Đóng lúc 18:00; Mở lại lúc 23:00 PM Đóng lúc 18:15
SPX500 Đóng lúc 18:00; Mở lại lúc 23:00 PM Đóng lúc 18:15
NAS100 Đóng lúc 18:00; Mở lại lúc 23:00 PM Đóng lúc 18:15
USOil Đóng lúc 18:00; Mở lại lúc 23:00 PM Đóng lúc 18:45
UKOil Đóng lúc 18:30; Mở lại lúc 01:00 AM Đóng lúc 19:00
UK100 Đóng lúc 21:00; Mở lại lúc 23:02 PM Đóng lúc 21:00
GER30 Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường
FRA40 Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường
ESP35 Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường
EUSTX50 Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường
BUND Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường
AUS200 Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường
HKG33 Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường
JP225 Đóng lúc 18:00; Mở lại lúc 23:00 PM Giờ Bình Thường

 

CONTRACT EXPIRATION

NGAS

Contract Expiration are based on Eastern Standard Time

Tháng Ngày Thời Gian
Tháng Mười Hai 27/11/2017 17:00
Tháng Một 26/12/2017 17:00
Tháng Hai 26/01/2018 16:45
Tháng Ba 23/02/2018 16:45
Tháng Tư 26/03/2018 17:00
Tháng Năm 25/04/2018 17:00
Tháng Sáu 28/05/2018 17:00
Tháng Bảy 26/06/2018 17:00
Tháng Tám 26/07/2018 17:00
Tháng Chín 28/08/2018 17:00
Tháng Mười 25/09/2018 17:00
Tháng Mười Một 26/10/2018 16:45
Tháng Mười Hai 27/11/2018 17:00

 

COPPER

Contract Expiration are based on Eastern Standard Time

Tháng Ngày Thời Gian
Tháng Mười Hai 29/11/2017 16:45
Tháng Ba 26/02/2018 17:00
Tháng Năm 26/04/2018 17:00
Tháng Bảy 27/06/2018 17:00
Tháng Chín 29/08/2018 17:00
Tháng Mười Hai 28/11/2018 17:00

JUNO MARKETS Tất cả các quyền được bảo lưu.

Juno Markets Limited được thành lập tại Cộng hòa Vanuatu và được quản lý bởi The Financial Commision Vanuatu (VFSC) với Giấy Phép (số 40099) để kinh doanh và môi giới chứng khoán.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Juno Markets là thành viên của The Finanancial Commision , ban giải quyết mâu thuẫn và tiền đền bù, FINANCIALCOMMISSION.ORG

Juno Markets không nhận khách đến từ 1 số quốc gia/vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ/Hong Kong. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ phòng hỗ trợ khách hàng.

Cảnh báo rủi ro

Cảnh báo rủi ro Các dịch vụ giao dịch của các sản phẩm trên thị trường tài chính ở mức chênh lệch và có rủi ro với vốn đầu tư . Bạn có thể lỗ và mức lỗ vượt quá vốn ban đầu. Bạn phải cẩn thận tìm hiểu toàn bộ rủi ro và tư vấn khi thấy cần thiết. Xin hãy đọc những rủi ro có thể xảy ra trong bản báo cáo sau đây.

Juno Markets nhằm mục đích cung cấp môi trường giao dịch FOREX, CFD, VÀ METALS tốt nhất cho các nhà kinh doanh trên toàn thế giới. Juno Markets cung cấp nhiều cơ hội ĐỐI TÁC cho GIỚI THIỆU CÁC NGƯỜI MẠNG, MONEY MANAGERS và WHITE LABELS, và CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI giúp IB phát triển kinh doanh thông qua phân tích dữ liệu sâu sắc và hỗ trợ tiếp thị. Chúng tôi tin rằng sẽ mang lại cho FOREX, CFD và môi giới thương mại vàng và bạc một cách tốt nhất, cho phép họ THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU trên METATRADER 4 PLATFORM. Nền tảng Juno Markets MT4 cung cấp những thương nhân chất lượng thực hiện tốt ở tất cả các cấp độ.