fbpx

Ngày nghỉ lễ và các điều khoản

GIAO DỊCH NGÀY LỄ

Spring Bank Holiday (UK) and Memorial Day (US)

Holiday Trading Hours are based on UTC Standard Time

 

Instrument OPEN CLOSE REOPEN
FX Normal Business Hours Normal Business Hours Normal Business Hours
METALS 26/05/2019 22:00 27/05/2019 17:00 27/05/2019 22:00
AUS200- Normal Business Hours Normal Business Hours Normal Business Hours
GER30- 26/05/2019 22:05 27/05/2019 20:00 27/05/2019 22:02
NES35- Normal Business Hours Normal Business Hours Normal Business Hours
EUR50- Normal Business Hours Normal Business Hours Normal Business Hours
FR40- Normal Business Hours Normal Business Hours Normal Business Hours
HK50- 27/05/2019 01:15 27/05/2019 08:30 28/05/2019 01:15
JPN225- 26/05/2019 22:00 27/05/2019 17:00 27/05/2019 22:00
UK100- 28/05/2019 00:00 Normal Business Hours Normal Business Hours
NAS100- 26/05/2019 22:00 27/05/2019 17:00 27/05/2019 22:00
US30- 26/05/2019 22:00 27/05/2019 17:00 27/05/2019 22:00
SPX500- 26/05/2019 22:00 27/05/2019 17:00 27/05/2019 22:00
UKOil- 27/05/2019 00:00 27/05/2019 17:30 28/05/2019 00:00
USOil- 26/05/2019 22:00 27/05/2019 17:00 27/05/2019 22:00

 

JUNO MARKETS Tất cả các quyền được bảo lưu.

Juno Markets Limited được thành lập tại Cộng hòa Vanuatu và được quản lý bởi The Financial Commision Vanuatu (VFSC) với Giấy Phép (số 40099) để kinh doanh và môi giới chứng khoán.

Juno Markets không nhận khách đến từ 1 số quốc gia/vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ/Hong Kong. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ phòng hỗ trợ khách hàng.

Cảnh báo rủi ro

Cảnh báo rủi ro Các dịch vụ giao dịch của các sản phẩm trên thị trường tài chính ở mức chênh lệch và có rủi ro với vốn đầu tư . Bạn có thể lỗ và mức lỗ vượt quá vốn ban đầu. Bạn phải cẩn thận tìm hiểu toàn bộ rủi ro và tư vấn khi thấy cần thiết. Xin hãy đọc những rủi ro có thể xảy ra trong bản báo cáo sau đây.

Juno Markets nhằm mục đích cung cấp môi trường giao dịch FOREX, CFD, VÀ METALS tốt nhất cho các nhà kinh doanh trên toàn thế giới. Juno Markets cung cấp nhiều cơ hội ĐỐI TÁC cho GIỚI THIỆU CÁC NGƯỜI MẠNG, MONEY MANAGERS và WHITE LABELS, và CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI giúp IB phát triển kinh doanh thông qua phân tích dữ liệu sâu sắc và hỗ trợ tiếp thị. Chúng tôi tin rằng sẽ mang lại cho FOREX, CFD và môi giới thương mại vàng và bạc một cách tốt nhất, cho phép họ THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU trên METATRADER 4 PLATFORM. Nền tảng Juno Markets MT4 cung cấp những thương nhân chất lượng thực hiện tốt ở tất cả các cấp độ.