fbpx

Ngày nghỉ lễ và các điều khoản

GIAO DỊCH NGÀY LỄ

Read more about Trading Holiday here

Easter holidays from 18th to 23rd April 2019

Holiday Trading Hours are based on UTC Standard Time

 

Instrument 18/04/2019 19/04/2019 20/04/2019 21/04/2019 22/04/2019 23/04/2019
FX Normal Business Hours Close 21:00 Closed Reopen 21:00 Normal Business Hours Normal Business Hours
METALS Close 21:00 Closed Closed Reopen 22:00 Normal Business hours Normal Business Hours
AUS200- Close 14:00 Closed Closed Closed Closed Reopen 07:10
GER30- Close 21:00 Closed Closed Closed Closed Reopen 00:16
NES35- Close 18:00 Closed Closed Closed Closed Reopen 07:00
EUR50- Close 20:00 Closed Closed Closed Closed Reopen 06:00
FR40- Close 20:00 Closed Closed Closed Closed Reopen 06:00
HK50- Close 16:00 Closed Closed Closed Closed Reopen 01:15
JPN225- Close 21:00 Closed Closed Reopen 22:00 Normal Business Hours Normal Business Hours
UK100- Close 21:00 Closed Closed Closed Closed Reopen 00:00
NAS100- Close 21:00 Closed Closed Reopen 22:00 Normal Business hours Normal Business Hours
US30- Close 21:00 Closed Closed Reopen 22:00 Normal Business hours Normal Business Hours
SPX500- Close 21:00 Closed Closed Reopen 22:00 Normal Business hours Normal Business Hours
UKOil- Close 21:00 Closed Closed Closed Reopen 00:00 Normal Business Hours
USOil- Close 21:00 Closed Closed Reopen 22:00 Normal Business hours Normal Business Hours

 

JUNO MARKETS Tất cả các quyền được bảo lưu.

Juno Markets Limited được thành lập tại Cộng hòa Vanuatu và được quản lý bởi The Financial Commision Vanuatu (VFSC) với Giấy Phép (số 40099) để kinh doanh và môi giới chứng khoán.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Juno Markets là thành viên của The Finanancial Commision , ban giải quyết mâu thuẫn và tiền đền bù, FINANCIALCOMMISSION.ORG

Juno Markets không nhận khách đến từ 1 số quốc gia/vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ/Hong Kong. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ phòng hỗ trợ khách hàng.

Cảnh báo rủi ro

Cảnh báo rủi ro Các dịch vụ giao dịch của các sản phẩm trên thị trường tài chính ở mức chênh lệch và có rủi ro với vốn đầu tư . Bạn có thể lỗ và mức lỗ vượt quá vốn ban đầu. Bạn phải cẩn thận tìm hiểu toàn bộ rủi ro và tư vấn khi thấy cần thiết. Xin hãy đọc những rủi ro có thể xảy ra trong bản báo cáo sau đây.

Juno Markets nhằm mục đích cung cấp môi trường giao dịch FOREX, CFD, VÀ METALS tốt nhất cho các nhà kinh doanh trên toàn thế giới. Juno Markets cung cấp nhiều cơ hội ĐỐI TÁC cho GIỚI THIỆU CÁC NGƯỜI MẠNG, MONEY MANAGERS và WHITE LABELS, và CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI giúp IB phát triển kinh doanh thông qua phân tích dữ liệu sâu sắc và hỗ trợ tiếp thị. Chúng tôi tin rằng sẽ mang lại cho FOREX, CFD và môi giới thương mại vàng và bạc một cách tốt nhất, cho phép họ THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU trên METATRADER 4 PLATFORM. Nền tảng Juno Markets MT4 cung cấp những thương nhân chất lượng thực hiện tốt ở tất cả các cấp độ.