Tổng quan các tài khoản

Chúng tôi cung cấp nhiều loại tài khoản để phục vụ cho từng nhu cầu cụ thể
của nhà giao dịch. Từ các nhà giao dịch mới có vốn khởi đầu thấp cho đến
các nhà quản lý quỹ và tổ chức chuyên nghiệp, chúng tôi có một loại tài
khoản phù hợp với các nhu cầu của bạn.

STP

Lý tưởng với các nhà giao dịch cần đòn bẩy cao hơn
trong khi yêu cầu tiền gửi vốn ban đầu thấp hơn.

 • Nền tảng: MT4, Juno Auto Trader
 • Tiền gửi tối thiểu: : $100
 • Đòn bẩy: 500:1
 • Độ chênh lệch từ: : 2 pips
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01
 • Hoa hồng: Không
 • Hạn chế giao dịch: Không
 • Swap đối với tài khoản Islamic miễn phí:

Các đặc
điểm chính

 • Đòn bẩy lên tới 500 lần
 • Tiền gửi tối thiểu 100 USD
 • Không hoa hồng
 • Tất cả các phần mềm giao dịch tự động (EA) được chấp nhận

Lưu ý: tất cả tài khoản Juno Auto Trader được đặt thành tài khoản STP.

Mở tài khoản

STP

Lý tưởng với các nhà giao dịch cần đòn bẩy cao hơn trong khi yêu cầu tiền gửi vốn ban đầu thấp hơn.

 • Nền tảng MT4, Juno Auto Trader
 • Tiền gửi tối thiểu: $100
 • Đòn bẩy: 500:1
 • Độ chênh lệch từ: 2 pips
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01
 • Hoa hồng: Không
 • Hạn chế giao dịch: Không
 • Swap đối với tài khoản Islamic miễn phí:

Các đặc
điểm chính

 • Đòn bẩy lên tới 500 lần
 • Tiền gửi tối thiểu 100 USD
 • Không hoa hồng
 • Tất cả các phần mềm giao dịch tự động (EA) được chấp nhận

Lưu ý: tất cả tài khoản Juno Auto Trader được đặt thành tài khoản STP.

Mở tài khoản

Pro

Tài khoản phù hợp với các nhà giao dịch đang tìm
kiếm độ chênh lệch thấp hơn và không có hoa hồng

 • Nền tảng: MT4
 • Tiền gửi tối thiểu: $500
 • Đòn bẩy: 400:1
 • Độ chênh lệch từ: 1.3 pip
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01
 • Hoa hồng: Không
 • Hạn chế giao dịch: Không
 • Swap đối với tài khoản Islamic miễn phí:
Mở tài khoản

Các đặc
điểm chính

 • Độ chênh lệch chỉ từ 1,3 pip
 • Không hoa hồng

 • Chấp nhận tất cả phần mềm giao dịch tự động (EA)
 • Không giới hạn giao dịch

Pro

Tài khoản phù hợp với các nhà giao dịch đang tìm kiếm độ chênh lệch thấp hơn và không có hoa hồng

 • Nền tảng: MT4
 • Tiền gửi tối thiểu: $500
 • Đòn bẩy: 400:1
 • Độ chênh lệch từ: 1.3 pips
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01
 • Hoa hồng: Không
 • Hạn chế giao dịch: Không
 • Swap đối với tài khoản Islamic miễn phí:

Các đặc
điểm chính

 • Độ chênh lệch chỉ từ 1,3 pip
 • Không hoa hồng
 • Tất cả các phần mềm giao dịch tự động (EA) được chấp nhận
 • Không giới hạn giao dịch
Mở tài khoản

ECN

Giao dịch trên chênh lệch giá nguyên trực tiếp từ các ngân
hàng. Tài khoản ECN cung cấp cho khách hàng độ chênh
lệch thấp nhất có thể với sự tăng giá bằng không. 

 • Nền tảng: MT4
 • Tiền gửi tối thiểu: $1,000
 • Đòn bẩy: 200:1
 • Độ chênh lệch từ: 0 pips
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01
 • Hoa hồng: 4 USD mỗi bên mỗi lot
 • Hạn chế giao dịch: Không
 • Swap đối với tài khoản Islamic miễn phí:
Mở tài khoản

Các đặc
điểm chính

 • Độ chênh lệch chỉ từ 0 pip đối với ngoại hối
 • Độ chênh lệch thấp chỉ 12 xu đối với vàng
 • Lý tưởng đối với nhà đầu tư lướt sóng (scalper) và các phần mềm giao dịch tự động (EA)
 • Swap tài khoản miễn phí khả dụng

ECN

Giao dịch trên chênh lệch giá nguyên trực tiếp từ các
ngân hàng. Tài khoản ECN cung cấp cho khách hàng
độ chênh lệch thấp nhất có thể với sự tăng giá bằng không.

 • Nền tảng: MT4
 • Tiền gửi tối thiểu: $1,000
 • Đòn bẩy: 200:1
 • Độ chênh lệch từ: 0 pips
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01
 • Hoa hồng: 4 USD mỗi bên mỗi lot
 • Hạn chế giao dịch: Không
 • Swap đối với tài khoản Islamic miễn phí:

Các đặc
điểm chính

 • Độ chênh lệch chỉ từ 0 pip đối với ngoại hối
 • Độ chênh lệch thấp chỉ 12 xu đối với vàng
 • Lý tưởng đối với nhà đầu tư lướt sóng (scalper) và các phần mềm giao dịch tự động (EA)
 • Swap tài khoản miễn phí khả dụng
Mở tài khoản

Institutional

Tài khoản này phù hợp với các nhà môi giới và
quản lý quỹ yêu cầu định giá nguyên ngân hang
với hoa hồng thấp. Đây là tài khoản lý tưởng với
các nhà giao dịch thường xuyên và chuyên nghiệp.

 • Nền tảng: MT4, FIX API
 • Tiền nạp tối thiểu: $25,000
 • Đòn bẩy: 100:1
 • Độ chênh lệch từ: 0 pips
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01
 • Hoa hồng: 1,50 USD mỗi bên mỗi lot (hoa hồng hàng tháng tối thiểu 3.000 USD)
 • Hạn chế giao dịch: Không
 • Swap đối với tài khoản Islamic miễn phí: Không
Mở tài khoản

Các đặc
điểm chính

 • Giá nguyên trực tiếp liên ngân hàng

 • Hoa hồng chỉ từ 1,50 USD mỗi bên mỗi lot
 • Thời gian thực hiện dưới 50 ms

 • Không giới hạn giao dịch

Institutional

Tài khoản này phù hợp với các nhà môi giới và quản
lý quỹ yêu cầu định giá nguyên ngân hàng với hoa
hồng thấp. Đây là tài khoản lý tưởng với các nhà giao
dịch thường xuyên và chuyên nghiệp.

 • Nền tảng: MT4, FIX API
 • Tiền nạp tối thiểu: $25,000
 • Đòn bẩy: 100:1
 • Độ chênh lệch từ: 0 pips
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01
 • Hoa hồng: 1,50 USD mỗi bên mỗi lot (hoa hồng hàng tháng tối thiểu 3.000 USD)
 • Hạn chế giao dịch: Không
 • Swap đối với tài khoản Islamic miễn phí: Không

Các đặc
điểm chính

 • Giá nguyên trực tiếp liên ngân hàng
 • Hoa hồng chỉ từ 1,50 USD mỗi bên mỗi lot
 • Thời gian thực hiện dưới 50 ms
 • Không giới hạn giao dịch
Mở tài khoản