Nhà quản lý tiền

Giao dịch và quản lý tài khoản khách hàng của bạn từ một thiết bị đầu cuối
MT4. Chọn một số phương pháp phân bổ khác nhau phù hợp với phong
cách giao dịch của bạn.

Chương trình quản lý quỹ của chúng tôi bao gồm:
  • Phí quản lý và hiệu suất tùy chỉnh

  • Nhiều loại phân bổ giao dịch tùy thuộc vào phong cách giao dịch và vốn khách hàng của bạn

  • Giấy ủy quyền có nghĩa là không cần phải ký và gửi email trong các tài liệu

  • Hoa hồng được tính toán tự động và lệ phí được trả mỗi tháng.

  • Khả năng thêm, xóa hoặc tạm dừng các khách hàng bất cứ lúc nào.

Juno Markets cung cấp nền tảng MAM toàn diện nhất trong lĩnh vực, phù hợp cho
các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp thuộc mọi quy mô. Để tìm hiểu thêm về MAM
của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Tham gia cùng hàng ngàn người khác từ khắp nơi trên thế giới, đó là những
người đã khám phá ra chương trình Nhà môi giới giới thiệu (IB) đã giành được
giải thưởng của Juno Markets.

Liên hệ với Giám đốc bán hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin
liên hệ chúng tôi