Năng lượng

Giao dịch dầu không có yêu cầu hợp đồng hay ngày hết hạn.

Các đặc điểm chính
  • Giao dịch có sẵn đối với Dầu thô Hoa Kỳ và Dầu Brent của Anh

  • Đòn bẩy lên tới 100:1

  • Khối lượng giao dịch linh hoạt cho phép các vị thế chỉ cần 10 thùng dầu

  • Không hạn chế giao dịch

  • Tính thanh khoản cao

Did you know?

Energy prices tend to fluctuate based on seasons and economic cycles. Juno Markets offers spot pricing for US Crude and UK Brent oil with no expiration dates. This means your positions remain open until you decide to close them.

Các đặc điểm chính
  • Giao dịch có sẵn đối với Dầu thô Hoa Kỳ và Dầu Brent của Anh

  • Đòn bẩy lên tới 100:1

  • Khối lượng giao dịch linh hoạt cho phép các vị thế chỉ cần 10 thùng dầu

  • Không hạn chế giao dịch

  • Tính thanh khoản cao

Did you know?

Giá năng lượng có xu hướng dao động theo các mùa và chu kỳ kinh tế. Juno Markets cung cấp giá giao ngay đối với dầu Crude và dầu Brent mà không có ngày hết hạn. Điều này nghĩa là vị thế của bạn vẫn mở cho đến khi bạn quyết định đóng chúng.

Độ chênh lệch và các chỉ số kỹ thuật giao dịch

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực tối đa để cập nhật bảng dưới đây, nhưng có thể xảy ra những thay đổi không được phản ánh trên trang web này. Vui lòng luôn tham khảo các thông số kỹ thuật hợp đồng trên Nền tảng giao dịch MT4 để có được thông tin chính xác nhất. Thời gian tính theo múi giờ GMT.

Công cụ Tên Độ chênh lệch Khối lượng hợp đồng Khối lượng giao dịch tối thiểu Giờ giao dịch
UKOIL Crude Oil Brent 0.05 10 thùng 1 lot 3:00 – 24:00
USOIL Dầu thô WTI 0.05 10 thùng 1 lot 1:00 – 24:00

Đòn bẩy

Đòn bẩy tiêu chuẩn cho tất cả công cụ CFD là 100:1 đối với tất cả tài khoản.

Lệnh gọi ký quỹ và Lệnh Stop Out

Lệnh gọi ký quỹ sẽ được áp dụng ở mức ký quỹ 100%. Khi có lệnh gọi ký quỹ, khách hàng sẽ không thể mở các vị thế mới.

Ở mức ký quỹ 50%, sẽ đóng tự động (Stop Out) các vị thế để bảo vệ phần vốn còn lại trên tài khoản. Trong trường hợp đang mở nhiều vị thế, các lệnh Stop Out sẽ xảy ra đầu tiên ở vị thế có mức rút tiền cao nhất.

Mở tài khoản
Thử demo miễn phí
Mở tài khoản
Thử demo miễn phí