Khuyến Mại Mới (2022)
Ngôn Ngữ

Fed có thể tăng lãi suất một lần nữa để làm chậm lạm phát.

Hôm thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã làm chứng rằng Fed có thể một lần nữa tăng lãi suất lên mức cao hơn để làm chậm lạm phát. Tuyên bố này được đưa ra đúng một tuần sau khi Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 40 năm.
Con số lãi suất mới sẽ được đưa ra dựa trên “dữ liệu đến và triển vọng phát triển của nền kinh tế”, sẽ được đề cập trong báo cáo chính sách nửa năm của Fed trước Quốc hội.
Tình trạng này chắc chắn khiến ngân hàng trung ương lo sợ và lo ngại rằng cuộc chiến chống lại giá cả tăng vọt của ngân hàng trung ương có thể khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái.
Hầu hết các nhà kinh tế và nhà đầu tư đều lo ngại vì việc Fed tăng lãi suất chỉ có thể làm giảm nhu cầu, nhưng nó vẫn sẽ làm tăng số lượng thất nghiệp và làm suy yếu tăng trưởng kinh tế.
nguồn: pbs.org

Những bài viết liên quan

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.